Versjon 21.00.00

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Programversjoner 2022 >

Versjon 21.00.00

Maestro Revisjon 2022 versjon 21.00.00

Dato 02.09.2022

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

Risikovurdering

Risikovurderingen er utvidet med separat vurdering av iboende risiko og kontrollrisiko iht. revidert ISA 315 som gjelder fra regnskapsår som begynner 15.12.21 eller senere. Risikovurderingen fra tidligere er videreført, men har fått ny betegnelse Samlet risikovurdering.

 

Arbeidspapirer

Valgte dokumenter kan nå eksporteres fra skjermbildet for Arbeidspapirer. Dokumentene legges i en zip-fil som kan lagres ønsket sted på egen server.

 

Kundekontroll

I fanen Rettighetshavere er det lagt til felter for å angi om personen har rett til å handle på vegne av klienten, og dato for innhentet tilhørende skriftlig dokumentasjon.

I tabellen for ytterligere utførte kundetiltak er det lagt til to nye kategorier for gruppering av kundetiltak: Normalt kundetiltak og Tiltak for å identifisere reelle rettighetshavere.

I malen for kundetiltak er det lagt til forslag til tiltak for å identifisere reelle rettighetshavere iht. støttemateriell utarbeidet av DnR.

 

Revisjonshandlinger

Utarbeidet/Godkjent og Arkiv ble ikke vist i referansen til Kundekontroll. Dette er rettet.

 

Signatursenter

Nå kan også word-dokumenter legges til direkte i forsendelsen (i tillegg til pdf). Dokumentet blir automatisk konvertert til pdf når det legges til.

 

Saldobalanse

Det er gjort forbedringer i oppdatering av visningen i skjermbildet etter import av referanser i bildet Sette referanser.

 

Favoritter

Bildet Revisjonsområder er lagt til i Favoritter-listen i toppmenyen.

 

Veiledning

ISA-oppslagene henter nå oppdaterte standarder merket "fra regnskapsår som begynner 15.12.21 eller senere".