Versjon 21.01.00

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Programversjoner 2022 >

Versjon 21.01.00

Maestro Revisjon 2022 versjon 21.01.00

Dato 19.09.2022

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

Virksomheten

Malen med momenter i programmet har blitt oppdatert i henhold til ny ISA 315, og kan hentes ned ved import.

Legg merke til at malen er omstrukturert fra den forrige malen og at overskrifter og avsnitt er endret. Alle avsnitt/momenter i ny mal vil derfor blir betraktet som nye av programmet ved import, og de vil legge seg etter dine gamle avsnitt/momenter i skjermbildet.

For å se hvordan ny mal ser ut, kan du åpne et tomt datasett og importere malen.

 

Risikovurdering

Det har blitt lagt til visning av ikoner for iboende risiko og kontrollrisiko i hovedskjermbildet for Risikovurdering. Det har ført til en liten omorganisering på høyre side i skjermbildet.

 

Konklusjon

Vi har også lagt til visning av ikoner for iboende risiko og kontrollrisiko i Konklusjon under fanen Konklusjon på vesentlige risikomomenter.

 

Arbeidspapirer

Noen brukere har opplevd å få feilmelding ved sletting av arbeidspapir eller når de har knyttet eksisterende arbeidspapir til en revisjonshandling. Dette problemet er løst.