Opprette/slette handling

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon > Revisjonshandlinger >

Opprette/slette handling

Funksjonsbeskrivelse

Noen ønsker sikkert å lage sine egne eller eventuelt slette revisjonshandlinger, da ikke oppsettet i dette programmet passer helt til den kunden man skal jobbe med eller en ønsker å gjøre sin personlige utforming av handlingene.

 

Hvordan opprette en handling/handlingsgruppe

Øverst i venstre hjørne revisjonshandlingsbildet ligger det et ikon som ligner et hvitt ark. Klikker man på dette ikonet, vil man få valget mellom å opprette handling eller handlingsgruppe.

 

For å opprette en handling (en handling kan f.eks. være bruttofortjeneste-analyse), klikker man seg inn på raden som skal være under den innsatte linjen og velger "ny handling."

 

For å opprette en ny handlingsgruppe (en handlingsgruppe kan f.eks være substanskontroller), velger en "ny handlingsgruppe." En åpen rad vil nå komme frem nederst på siden.

 

 

Hvordan slette en handling/ handlingsgruppe

Ved siden av "ny handling - ikonet" er det et ikon som ser ut som et svart kryss. Dette ikonet brukes til å slette handlinger eller også hele handlingsgrupper. Man markerer den handlingen man ønsker å slette og klikker på ikonet. Verdt å merke seg er at hvis man forsøker å slette en overskrift for en handlingsgruppe, vil de underliggende handlingene også slettes.

 

 

Flytte handlinger/ handlingsgrupper

Hvis man ønsker en annen rekkefølge på handlingene i oversikten i revisjonshandlingsbildet, kan man bruke de blå pilene ved siden "slett handling"- ikonet. Ved bruk av disse pilene kan du flytte handlinger eller hele handlingsgrupper opp eller ned.