Arbeidspapirer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon >

Arbeidspapirer

Funksjonsbeskrivelse

Det er i programmet mulighet for å tilknytte arbeidspapirer til revisjonshandlinger/konti. Man kan enten lage sine egne arbeidspapirer, eller hente opp de ferdige hjelpeskjemaene som ligger lagret og benytte dem som arbeidspapirer.

 

Legg til arbeidspapir

Under nedtrekksmenyen "Legg til arbeidspapir" kan man opprette arbeidspapirer i RTF-, Word- eller Excelformat, eller importere fra fil.

Legg til arkivreferanse vil si å legge til referanse til et dokument som ikke er registrert i programmet. For eksempel et håndskrevet eller kopiert papir. Under "Opprett fra hjelpeskjema" finner man arbeidspapirmaler levert med programmet sortert etter område.

 

Hint: Du kan også benytte dra og slipp for å legge inn arbeidspapirer, noe som er anvendelig dersom du har egne maler i en mappe utenfor programmet.

 

Referanse til interne dokumenter (Vesentlighet, Risikovurdering, Sammendrag av feil, Konklusjon)

Du kan referere til utskriftene fra de interne modulene på lik linje med andre dokumenter samt sette arkivreferanse. På denne måten fremkommer en referanse til de interne dokumentene også handlingsprogrammet.

 

Legg til hjelpeskjemaer tilordnet revisjonsområdet

Ved klikke på denne knappen får du tilgang til alle hjelpeskjemaer knyttet til det revisjonsområde du har valgt.

 

Dokumentasjon fra Maestro Årsoppgjør

Du kan importere avstemminger fra bildet Regnskapsdokumentasjon og avstemming i Maestro Årsoppgjør.

Velg ønsket avstemming i Maestro Årsoppgjør og velg Eksporter til Revmet. Lagre så til ønsket plassering.

I revisjonshandlingsbildet, i menylinjen for arbeidspapirer, finner du knappen «Dokumentasjon fra Maestro Årsoppgjør."  Velg så å hente fra samme filplassering som du eksporterte til i Maestro Årsoppgjør. Du vil så kunne huke av de dokumentene som du vil importere. Dokumentene havner på den handlingen som du var plassert i før du startet importen.

Du kan også gjøre samme import fra Merket utskrift i Maestro Årsoppgjør. Følg samme fremgangsmåte med å velge eksport i Merket utskrift. Importen gjøres under samme knapp som importen av Avstemminger i Maestro Revisjon. Import fra merket utskrift i Maestro Årsoppgjør har ligget i programmet i flere år, men likevel verdt å merke deg.

 

Legg til aktive arbeidspapirer

Her kan du velge mellom de arbeidspapirer du allerede har benyttet på andre handlinger i Maestro Revisjon.

 

Fjern arbeidspapir

Sletter arbeidspapir.

 

Åpne arbeidspapir

Ved å klikke på dette ikonet eller dobbelklikke på arbeidspapiret, vil man få tilgang til å lese eller skrive gjeldende arbeidspapir.

 

Oppdateringsflagg

Oppdateringsflaggene kommer automatisk opp på alle arbeidspapirer ved årsskifte. De fjernes ettersom revisjonen utføres. (Se også hjelpefilen: Status revisjonshandlinger)

 

Slett ved årsskifte

I denne kolonnen kan man velge å huke av for å slette arbeidspapiret ved årsskifte.

Dermed kan man allerede nå bestemme hvilke arbeidspapirer man vil ha med videre til neste år.

 

Elektronisk signatur

Funksjonen gir mulig for å signere PDF arbeidspapirer elektronisk (les mer)

 

Skanne arbeidspapir

Det er nå mulig å skanne dokumenter direkte inn som arbeidspapir i Maestro Revisjon.

Skanning kan startes direkte fra denne knappen.

 

For å aktivere denne funksjonen må du velge skanner under Fil- Alternativer for programmet.

 

Med i merket utskrift eller Ikke skriv tittelfelter

Ved å huke av i Detaljfeltet til det enkelte arbeidspapir, kommer arbeidspapirene med som utskriftsmulighet i oversikten under valget "merket utskrift" i hovedmenyen.

Det kan også hukes av for ikke å skrive tittelfelter. Med tittelfelter menes feltet øverst på utskriften som inneholder referanse, klientnavn, utarbeidelse og godkjenning.

 

Navigering med tastatur

Det er nå muligheter for å navigere seg rundt i skjermbildet med tabulator og piltaster. Pluss-tasten åpner forøvrig nedtrekkslister, og man kan lukke med Esc.

 

Se også Snarveier med tastatur