Maestro Revisjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Maestro Revisjon

Fleksibilitet og rød tråd

Maestro Revisjon er fleksibelt og et godt verktøy for revisjon av små og mellomstore selskaper. Revisor kan selv bestemme hvilken rekkefølge handlinger i revisjonsprosessen utføres. Programmet har fokus på risikodrevet revisjon og gir en rød tråd i revisjonen fra planleggingsfase til revisjonsberetning.

 

Kvalitet

Maestro Revisjon er utviklet i samarbeid med revisorer og har en solid revisjonsfaglig forankring. Maestro benytter erfaring og kompetanse fra flere uavhengige revisjonsselskaper og har kontinuerlig tett samarbeid med utvalgte brukere. Dette sørger for bredde og at produktet fungerer godt for ulike brukere med ulike behov.

 

Muligheter

Maestro Revisjon er et godt hjelpeverktøy for revisorer i revisjonsprosessen. Revisor velger selv hvor arbeidet starter og hvordan veien videre skal formes. Programmet legger ikke strenge føringer på utøvelsen av revisjonsarbeidet.

 

Funksjoner

I Maestro Revisjon identifiseres klientens risikoområder og transaksjonsklasser i planleggingsfasen. Risikoen kan graderes og knyttes til handlinger. Handlinger vil nå bli merket med den risikograderingen som er satt i planleggingsfasen. Slik kan identifiserte områder med høy risiko prioriteres i den videre revisjonen.

På den enkelte handling kan man registrere eventuelle oppdagete feil, avvik eller lovbrudd, som kobles til konklusjonsmodulen. I konklusjonsmodulen får man en unik oversikt som gir grunnlag for å konkludere og bestemme type revisjonsberetning.

Programmet leveres med et standard sett av redigerbare handlinger og revisor kan selv opprette egendefinerte handlinger.