Alternativer for programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil-menyen >

Alternativer for programmet

Funskjonsbeskrivelse

Her kan du legge inn globale innstillinger som gjelder for alle dine datasett i Maestro Revisjon.

Bildet har seks arkfaner som beskrives nedenfor.

 

Generelt

Her er generelle tekniske innstillinger for bruk av programmet.

 

Skriver

Her defineres standardskrivere som brukes i programmet. Legg merke til at man kan bruke en skriver til vanlige utskrifter og en til originalutskrifter (dette hinder selvfølgelig ikke muligheten til å bruke samme skriver til begge formål).

 

Kataloger

Programkatalog: Viser hvor programmet kjøres fra.

Datakatalog: Datasettkatalogen er den katalogen hvor alle datasettene ligger og defineres under installasjonen (datasettkatalogen kan endres i dette bildet). Alle datasett ligger i datakatalogen, og du kan ha flere datakataloger.

NB! Dersom du benytter deponifunksjonen reserveres datasett til denne katalogen.

Flere kataloger: Egendefinert liste over flere kataloger man vil åpne datasett fra.

Deponikatalog: Nettverkskatalog hvor man kan deponere/dele datasett.

Sikkerhetskatalog: katalog for sikkerhetskopi av dataene (standard til stasjon A).

Malkatalog: Katalog hvor egne notemaler, importdefinisjoner etc plasseres av programmet. Merk at de ulike typene maler lagres i underkataloger i den katalogen du angir her. Dersom du ønsker å legge inn en mal manuelt anbefaler vi at du først lagrer en mal fra programmet for å se hvilken undermappe som benyttes.

 

Lisensinformasjon

Her finner du din egen bruker- og lisensinformasjon.

 

Maestro Revisjon generelt

Her kan du legge inn signaturer for utarbeidelse og godkjennelse.

Signering foretas både i Handlingsbildet og Revisjonsområdebildet.

 

Alternativet Bruk risikodrevet meny for Gjennomføring - alternativ meny som erstatter områdene med transaksjonsklasser i bildet med fanenavn Revisjon.

 

Medarbeidere

Denne listen opprettes med ansatte i ditt eget firma. Listen gjelder for alle dine datasett.

Listen benyttes i bildene Arbeidsdeling og Bemanning.

 

Hvis du reserverer settet på en lokal maskin og du ikke har alle medarbeiderne i lista på den lokale maskina, kan disse legges til i ved å klikke Flere funksjoner - Hent inn fra datasett. Funksjonen henter inn medarbeiderne som benyttes både i bildet Bemanning og Arbeidsdeling.

 

Utskriftslogo

Gir muligheten til å hente egen logo til utskrift av arbeidspapirer.

Huk av for "Bruk som standard logo" dersom det er ønskelig at logo skal være lik for alle nye datasett.

 

Det er to valg for feltstørrelse nederst på siden. Det siste alternativet gir bedre utseende for brede logoer.

 

Skanner

Alternativer for å skanne dokumenter direkte inn som arbeidspapir i Maestro Revisjon.

 

For å aktivere denne funksjonen må du velge skanner i dette bildet.

Vi anbefaler å velge enkelt brukergrensesnitt hvis du ikke er avhengig av spesielle innstillinger ved hver skanning.

 

Valget Få spørsmål om bekreftelse før skanning kan skrus av hvis du ikke vil få påminnelse før skanning.

Du må også oppgi om det er en skanner med eller uten arkmater.