Arbeidsdeling

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kommunikasjon >

Arbeidsdeling

Funksjonsbeskrivelse

Her har du muligheten til å reservere handlinger fra hoveddatasettet. Funksjonen er nyttig når man skal ta med seg datasett ut til kunde.

Dette gir også mulighet for at flere brukere kan ta med seg hver sine handlinger.

 

Hoveddatasett og Arbeidsdatasett

Vi skiller mellom Hoveddatasett og Arbeidsdatasett

Hoveddatasettet er det opprinnelige datasettet som ligger sentralt, f.eks. på en server.

Arbeidsdatasettet er reserverte kopier av hoveddatasettet.

 

Skjermbildet

 

Navn

Navnekolonnen beskriver hvem som reserverer handlinger.

 

Handlinger

Her legger du inn hvilke handlinger du ønsker å reservere. Du kan velge hele områder og klasser, men du kan også  velge spesifikke handlinger.

Fremgangsmåten for å reservere, er å klikke i feltet for for handlinger og deretter klikke på nedtrekkspilen i feltet. Kryss så av for de områdene eller klassene du vil reservere i venstre kolonne i nedtrekksbildet. Vil du reservere enkelte handlinger, klikk i høyre kolonne i nedtrekksbildet. Du vil nå se en status i handlingskolonnen over reserverte handlinger.

 

Oppgaver

Når du klikker på Send i hoveddatasettet, vil du få muligheten til å velge navn på det nye arbeidsdatasettet og hvilken katalog du vil plassere settet i. Når arbeidsdatasettsettet er lagret, vil ikke andre kunne reservere de samme handlingene i fra hoveddatasettet. Samtidig er det kun de reserverte handlingene som er tilgjengelige i arbeidsdatasettet.

 

Når arbeidsdatasettet er bearbeidet lokalt og klart til å hentes inn igjen, klikker du på Hent i hoveddatasettet. Du kommer nå inn i en veiviser. Her velger du hvilket datasett som skal importeres. Så klikker du Neste. Hvis det er endret noe i konklusjonsmomentene i arbeidsdatasettet, kommer du inn konklusjonsmomentbildet. Her får du en oversikt over konklusjonsmomenter som er forskjellige i hoveddatasettet og i arbeidsdatasettet. For hvert moment du klikker på vil du se teksten nederst i bildet.

Velg om du vil beholde momentet fra hoveddatasettet eller fra arbeidsdatasettet ved å krysse av. Vil du beholde tekst både fra arbeidsdatasettet og hoveddatasettet på samme avsnitt, kan du kopiere teksten over til det feltet som du vil beholde før du krysser av. Momenter som er i arbeidsdatasettet, men ikke i hoveddatasettet vil vises til høyre i bildet. Disse momentene importeres til hoveddatasettet.

 

Begrensninger

Du vil få advarsler ved åpning av bilder i arbeidsdatasettet hvor det ikke lagres og overføres endringer til hoveddatasettet.