Partnermodul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon >

Partnermodul

Funksjonsbeskrivelse

I dette bildet får oppdragsansvarlig revisor oversikt over de deler av programmet som krever hans/hennes delaktighet og signatur. Oppdragsansvarlig revisor skal blant annet vurdere egen og revisjonsteamets uavhengighet, kapasitet og kompetanse til å fortsette oppdraget, og det skal fremgå av oppdragsarkivet hvilke vurderinger og konklusjoner oppdragsansvarlig revisor er involvert i som ledd i revisjonen samt hvilke tidspunkt oppdragsansansvarlig revisor har vært delaktig (jfr ISA 230).

 

 

Oppdragsansvarlig revisors gjennomgang av revisjon

I denne delen får oppdragsansvarlig revisor oversikt og kan signere på risikovurdering, transaksjonsklasser og vesentlighetsvurderingen.

Under "Revisjonshandlinger til gjennomgang av oppdragsansvarlig revisor" fremkommer hvilke revisjonshandlinger som som er obligatoriske for oppdragsansvarlig revisor, eller som medarbeider har merket av for gjennomgang av oppdragsansvarlig.

For å få frem revisjonshandlinger i denne listen, høyreklikker man på en revisjonshandling (i handlingsbildet) og velger "Marker handling for gjennomgang av partner"

 

 

Oppdragsansvarlig revisors gjennomgang av konklusjon

I denne delen får oppdragsansvarlig revisor oversikt og kan signere på konklusjonsmomenter og valg av revisjonsberetning.

 

 

Oppdragsansvarlig revisors oppsummerende kommentar

I denne delen kan det legges inn en oppsummerende kommentar som vil fremkomme på utskriften "Rapport fra gjennomgang av oppdragsansvarlig revisor". Denne rapporten kan overføres som PDF dokument og arkiveres under handlingen "Signer på totalkonklusjon og rapport fra gjennomgang av oppdragsansvarlig revisor" under område 2 Konklusjon.

 

hmtoggle_arrow1        Bakgrunn for moldulen