Dialogmodul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kommunikasjon >

Dialogmodul

Funksjonsbeskrivelse

Denne funksjonen gir deg muligheten til å føre en dialog med en medarbeider/partner mens du arbeider på klienten (Vedlikehold - Dialogmodulen).

 

Oppstart

Ved oppstart vil det være nødvendig og legge til nødvendige medarbeidere under "Rediger bemanning".

NB! Medarbeidere blir ikke aktivert i nedtrekksmenyen for "Mottatt" før det er huket av for "Teammedlem" til høyre i bildet under "Rediger bemanning".

 

Opprette sak

Velg "Ny sak" for opprettelse av saker. Hver sak vil få egen fane med opplysninger om status, tilordnet, funksjonsområde (viser til hvor i programmet du finner det du vil diskutere), dato for opprettelse og sist endret, og registrert av.

 

Opprette kommentar

I høyre del av bildet kan du opprette kommentarer knyttet til saken som er markert til venstre. Dvs når du klikker på en sak til venstre i bildet, aktiveres kommentarene til denne saken.

 

Dialogmodul og arbeidsdeling

Saker og kommentarer som er opprettet i dialogmodulen i hoveddatasett og arbeidsdatasett vil følge datasettet ved send/hent  (i arbeidsdatasettet har du kun mulighet til å endre/slette egne kommentarer som fremdeles ikke er hentet tilbake til hoveddatasett, samt opprette nye saker/kommentarer).

 

Til diskusjon/avsluttet

Den ansvarlige på prosjektet vil i partnermodulen kunne se hvilke dialoger som ikke er avsluttet.