Signatursenter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kommunikasjon >

Signatursenter

Elektronisk signering av dokumenter

 

Maestro Signatur

Maestro Signatur er en nettbasert tjeneste for utveksling og signering av

elektroniske dokumenter. Du trenger ikke lenger vente på at mottakere skal skrive

ut, signere for hånd og skanne inn dokumentet før det sendes tilbake til deg.

 

Med Maestro Signatur får du en kvalifisert elektronisk signatur på dine PDFdokumenter.

Dette er en sterk signatur etter E-signaturloven som stiller strenge krav

til autentisering av dokumentinnhold og den som undertegner. Elektronisk signerte

dokumenter som kontrakter, avtaler og attestasjoner kan ikke endres i ettertid

uten at dette bryter signaturene. Det signerte dokumentet garanterer selv for at

innholdet er autentisk ved validering av signaturene i PDF-leseren.

 

Etter bruk av Maestro Signatur lastes dokumentene ned til eget område og man

er ikke avhengig av annet enn en PDF-leser for å lese og validere dokumentinnholdet

og signaturene.

 

Sikker dokumentflyt

Gjennom sikker elektronisk identifisering med BankID eller Buypass garanteres

både rett mottaker og avsender av dokumentene, innholdet er kryptert og sikret

mot innsyn utenfra.

Etter bruk av Maestro Signatur beholder du selv de signerte dokumentene. Siden

det signerte dokumentet selv garanterer for autentisk innhold og validering av

signaturer, kan dokumentet kopieres og sendes på e-post og samtidig være like

gyldig som originalen. Du kan derfor selv når som helst lage en egen «bekreftet rett

kopi» av et elektronisk signert dokument.

 

Sikker identifikasjon

Med BankID eller smartkort fra Buypass oppnås identifisering på sikkerhetsnivå 4.

Dette er det høyeste nivået for elektronisk identifikasjon. Det samme som anvendes

av banker og offentlige institusjoner i Norge.

 

Arkiver som PDF

Med Maestro Signatur signeres helt vanlige PDF-dokumenter. Et signert PDFdokument

med kvalifisert elektronisk signatur inneholder all signaturinformasjon om

signatarer, sertifikater og tidspunkt for signering. Siden den elektroniske signaturen

følger dokumentet kan et signert PDF-dokument behandles på samme måte som

andre elektroniske dokumenter og arkiveres trygt på egen datamaskin, server eller

skyløsning, samt inngå i bedriftens vanlige sikkerhetskopirutiner.