Notat til ansatte

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt >

Notat til ansatte

Funksjonsbeskrivelse

Bildet er ment brukt til å beskrive nøkkelpersoner/ansatte hos revisjonskunden.

Personene hentes automatisk fra personregisteret, det vil si alle som er registrert som privatperson. Kommentarfeltet er et rent tekstfelt der du kan skrive fritt.

 

Kommentar

For å kartlegge kunden, er opplysninger om de ansattes funksjon, myndighet, tilgang til aktiva og risiko i forhold til regnskapet eksempler på informasjon som kan legges inn her.