Revisjonsområder

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grunnlagsdata >

Revisjonsområder

Funksjonsbeskrivelse

Her kan du aktivere/deaktivere og opprette områder i revisjonen, samt se status for handlinger og dokumenter. De revisjonsområdene som det krysses av for her, er de områdene som blir aktive revisjonshandlinger

 

NB! Det er ikke alle revisjonsområder som er aktuelle på hver kunde. Det kan i den sammenheng være mest hensiktsmessig å ikke ha med disse revisjonsområdene i arbeidspapirene.

 

 

Andre funksjoner på siden

 

Oversikt

Skjermbildet gir også en oversikt over antall aktive dokumenter på hvert revisjonsområde. Kolonnene er benevnt slik:

- Aktive: De aktive handlingene, er alle handlinger som ikke er satt til "ikke aktuell."

- Ferdige: De ferdige, er handlingene som er konkludert "OK." (Det vil si at de er datert.)

- Behandlede: De behandlede, er de handlingene det ikke er gjort noen konklusjon på, hvor flagget er fjernet. Disse er under bearbeidelse.

- Ubehandlede: De ubehandlede handlingene, er handlinger det er satt flagg på. (Etter årsskiftet vil alle handlinger ha et flagg.)

- Dokumenter: Dokumenter, er tilknyttede arbeidspapirer til det enkelte revisjonsområdet.

 

Import av revisjonsområder

Det finnes et "import"-ikon i knapperaden øverst på siden. Dette ikonet gir deg muligheter til å importere revisjonsområder til datasettet fra et annet.

Man kan ha nytte av importfunksjonen på flere måter. For eksempel kan man importere revisjonsområder til en en kunde fra en annen, eller man kan hente deler av en kunde som er bearbeidet lokalt.

 

Kopiere revisjonsområder fra en annen kunde

En veiviser dukker opp på skjermen. Man velger det datasettet man ønsker å hente fra. Man får så beskjed om å velge områder man vil importere. (Husk at arbeid som ligger lagret på området du importerer til nå vil bli slettet).

 

Hente områder på vedkommende kunde

I dette tilfellet oppretter man en kopi av kunden. Man arbeider på denne kopien lokalt. Når man senere ønsker å legge områder tilbake til originalen, går man inn det originale datasettet og importerer på samme måte som i forrige avsnitt. Denne løsningen er god hvis flere jobber på samme kunde. Men man må selv holde styr på hvilke områder som hver enkelt jobber på.

 

Tips! Det kan være lurt å lage en ekstra kopi av det opprinnelige datasettet i tilfelle misforståelser skulle oppstå mellom de medarbeiderne som jobber på den aktuelle kunden.