Oppdatering av revisjonshandlinger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grunnlagsdata >

Oppdatering av revisjonshandlinger

Funksjonsbeskrivelse

Ved ny versjon av programmet kan det også være tilgjengelig nytt eller endret faglig innhold for:

Revisjonshandlinger

Arbeidspapirmaler

Revisjonsstandarder

Konklusjonsmomenter

 

For å oppdatere revisjonshandlingene med nytt faglig innhold kan du kjøre veiviseren for oppdatering av revisjonshandlinger.

 

Hvordan

Veiviseren finner du i menyen under Faste opplysninger og knappen Oppdater.

 

Trinn 1 (Valg av oppdateringskategori)

Veiviseren gir deg flere valg:

Legg til nye
Oppdaterer revisjonsmetodikken med nye handlinger.

0ppdater innhold
Oppdaterer innholdet i handlingsbeskrivelser og gruppeoverskrifter. Under dette valget oppdateres alle handlinger som er definert av oss. (Handlingene  vi har definert kan man dessuten ikke redigere som bruker.) Man bør merke seg at handlinger/overskrifter som man selv har laget, ikke berøres av oppdateringen.

Omorganisering
Omorganiserer handlinger og handlingsgrupper.

Utgåtte handlinger
For handlinger som er utgått eller erstattet av andre, erstattes handlingsbeskrivelsen med "denne handlingen er utgått eller erstattet." Hensikten med denne handlingsbeskrivelsen , framfor at hele handlingen blir slettet, er at tidligere utfylte underdokumenter/ arbeidspapirer til handlingen ikke skal bli slettet. Nå kan man for eksempel lage sin egen handling og flytte arbeidspapirene fra den handlingen som er utgått til den nyopprettede handlingen. Etter at de arbeidspapirene man ønsker å beholde er flyttet, kan man slette den handlingen som er beskrevet med "denne handlingen er utgått eller erstattet."

Gjenopprett slettede
Hvis man skulle ønske å gjenopprette handlinger som tidligere er slettet, kan man tilbakekalle disse ved hjelp av denne funksjonen. Tilhørende arbeidspapirer kan ikke gjenopprettes. Man kan heller ikke gjenopprette egne handlinger som er slettet.

 

Trinn 2 (Utvalg av tilgjengelige faglige oppdateringer)

Neste side i veiviseren med kolonneoverskrift "tidligere utgivelser," gir oversikt over ulike handlinger i revisjonen som er oppdatert for hver utlagte versjon. Hvis man klikker på en utgivelse (Eks. V5 Oppdatering 2006) , vil man på høyre side i skjermbildet få en oversikt over hvilke endringer som er gjort på handlinger i den versjonen. Ved å krysse av i avkrysningsboksen for en versjon, velger man å oppdatere endringene i denne versjonen. Man kan unnlate oppdatering ved å la boksen stå åpen.

 

Merk: Ved å krysse av for "Alle utgivelser" nederst på siden vil handlingsprogrammet oppdateres i forhold til gjeldene mal for nytt datasett.

 

Trinn 3 (Valg av endringer som skal utføres for dette datasettet)

Her vises og velges de faktiske oppdateringen som er tilgjengelige for handlingsprogrammet til klienten.

Hint: Merk endring på venstre side for å se en beskrivelse av endringen på høyre side i veiviseren.

 

Trinn 4

Utfører oppdateringen.