Saldobalanse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grunnlagsdata >

Saldobalanse

Funksjonsbeskrivelse

Å legge inn saldobalansen i maestro revisjon kan bidra til å bedre oversikten i revisjonen. Det finnes analysemuligheter i programmet og det er muligheter for å tilknytte dokumenter til hver enkelt regnskapspost.

Det finnes muligheter for enkelt å kunne importere saldobalansen fra Maestro Årsoppgjør til Maestro Revisjon. Det er også en mulighet for å legge inn saldobalansen manuelt post for post.

 

Brukerveiledning

 

Veiviser

For å importere saldobalanse klikker man på ikonet "import" i verktøylinjen (eller shift + F2).

En veiviser vil nå dukke opp på skjermen. Man har nå to muligheter for henting av saldobalansen.

Enten kan man "hente automatisk" fra Maestro Årsoppgjør eller så kan man "hente fra fil".

 

Hente automatisk fra Maestro Årsoppgjør

Den enkleste måten å hente saldobalansen på, er å hente automatisk fra Maestro Årsoppgjør.

Man åpner den kunden man reviderer i Maestro Årsoppgjør og klikker "Hent fra Maestro årsoppgjør nå" i veiviseren. Veiviseren vil nå vise dato, klient og klientår for den filen som er hentet. Videre kommer det opp en meny hvor man skal angi hvilke felter som skal importeres. Når disse er valgt og man klikker "neste," vil importen fullføres.

 

Hente fra fil

Den andre måten å importere på, er via fil.

I veivisen i Maestro Revisjon, klikker man på katalogen "angi importfil" og henter opp den ønskede filen.Videre handlinger er som ved automatisk henting av saldobalanse.

 

Hente fra excel

Det er også blitt muligheter for import fra excel. Hent ønsket fil i katalogen.

 

Manuell oppretting av konti

Man kan også opprette konti manuelt. Dette gjør man ved å klikke på ikonet "ny konto" i verktøylinjen.

 

Arbeidspapir

Til hver konto kan det knyttes ett eller flere arbeidspapir. Les mer om arbeidspapirer her...

 

 

Andre funksjoner i saldobalansen

 

Analyse

Det finnes også analysemuligheter i skjermbildet til saldobalansen. Klikker man på ikonet "Flytt beløp fra gjeldende til forrige revisjonsperiode," vil man flytte både årets og fjorårets tall fra løpende revisjon (f.eks. pr september 2004 og 2005) til høyre kolonne på skjermbildet under "beløp forrige revisjonsperiode" (Det vil si at man må velge ikonet "vis detaljer" for å få opp denne oversikten). Saldobalansen vil etter at flytting er foretatt være blank. Man henter så inn nye saldi pr. 31.12.2004 og 31.12.2005. Kolonnen "endring fra forrige revisjon" i saldobalansen sammenligner nå saldo pr. 31.12.2005 med saldo pr. 30.09.2005 (Saldo pr. 30.09.2005, vil si det tallet som ble flyttet til høyre i skjermbildet).

 

Filter

Det finnes også muligheter til å sette filter i saldobalansen. Øverst på siden finnes et ikon som ligner en trakt. Klikker man på dette ikonet, vil man få mulighet til å plukke ut alle saldi over en selvvalgt beløpsgrense.

 

Utskriftsmuligheter

Det finnes to utskriftsmuligheter:

 

Utskrift sortert på konto

Saldobalansen kan skrives ut på kontonivå.

 

Sortert på linjenummer

Man har også mulighet til å skrive ut saldobalansen pr linjenummer i regnskapet. Det forutsetter at linjenummer er utfylt. Hvis saldobalansen er importert fra Maestro Årsoppgjør, vil linjenummer være fylt ut.