Kontoreferanser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grunnlagsdata > Saldobalanse >

Kontoreferanser

Funksjonsbeskrivelse

Dette bildet gir mulighet til å importere og sette referanser på kontoer til offentlig regnskap og revisjonsområder.

Referanseintervalltabellen øverst i bildet bestemmer referansene til en konto som faller innenfor "Fra konto" og "Til konto".

 

Eksempel

Konto "1150 FirmabyggABC" vil sortere under referanseintervallet Bygninger med kontointervall "1100" - "11199999999999999999"

Det er på denne måten mulig å definere at alle konti fra for eksempel 1100 til 1119 skal ha samme referanser.