Nøkkeltall

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grunnlagsdata >

Nøkkeltall

Funksjonsbeskrivelse

Denne regnskapsanalysen er laget for at du enkelt og uten mye tidsbruk skal kunne få tilgang til en analyse og nøkkeltall for datasettet.

Du kan selv velge om du vil legge inn tallene i resultat/balanse manuelt eller hente dem direkte.

 

Hente direkte i bildet resultat/balanse

For å kunne hente tallene direkte, er det en forutsetning at du har hentet saldobalansen din i revisjonsprogrammet fra Maestro Årsoppgjør.

Samtidig bør du ha brukt standard kontoplan i årsoppgjøret. Importen benytter nemlig koblingene til linjer i offentlig regnskap som finnes i kolonnen Detaljer i saldobalansen. Klikk på knappen Hent resultat/balanse og du kan velge hvilket år du kan hente.

Pr i dag kan du bare hente de to siste årene (ettersom den benytter seg av koblingene i saldobalansen som nevnt over). Resterende år må du legge inn manuelt.

 

Nøkkeltall

Nøkkeltallene beregnes automatisk. Du kan se grunnlaget for beregningen ved å klikke i feltet for det valgte nøkkeltallet og deretter klikke på nedtrekkspilen som kommer til syne. Her vil du se hovedlinjene som benyttes i beregningen. Deretter kan du klikke på nedtrekkspilen til venstre i den enkelte hovedlinje for å se hvilke kontoer som hovedlinjen består av.

Nederst i bildet kan du kommentere endringene.

 

Du kan velge hvilke nøkkeltall som skal med i utskriften i skjermbildet ved å huke på/av Vis-feltene.

 

Lagre analyser

For at man skal kunne skille mellom analyse ved interimstidspunkt og ved årsoppgjør, må man lagre analysen.

Dette gjøre ved å klikke på utskriftsknappen i bildet og velge overføre til planlegging/konklusjon. Det vil nå lages et pdf-dokument som overføres til handling på område 7 (hvis du velger planlegging) eller område 2 (hvis du velger konklusjon).

Ved endringer på et senere tidspunkt i året enn interim, vil pdf-dokumentet du lastet ned være din dokumentasjon på interimsanalysen.

 

NB! Kjør årsskifte

Under knappen, Andre funksjoner, finner du årsskifte for nøkkeltallsanalysen.

Denne gjelder bare nøkkeltallsanalysen.

Etter årsskifte i fra fjorårets versjon vil tallene ikke flytte seg til riktig år automatisk. Bruk denne knappen for å flytte analysen til riktige år.