Arbeidspapiroversikt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grunnlagsdata >

Arbeidspapiroversikt

Funksjonsbeskrivelse

Menypunktet Vedlikehold - Arbeidspapirer, gir en oversikt over alle arbeidspapirer som er registrert på klienten.

Du kan her åpne, skrive ut, eller slette arbeidspapiret. Eller du kan lokalisere handlingene eller kontoene relatert til et arbeidspapir.

 

I kolonnen Slett ved årsskifte kan man velge å huke av for å slette arbeidspapiret ved årsskifte.

Dermed kan man allerede nå bestemme hvilke arbeidspapirer man vil ha med videre til neste år.

 

Kommentar

Funksjonen vil spesielt være nyttig ved overgang til nytt revisjonsår. Her kan man raskt gå gjennom og se hvilke arbeidspapirer som skal slettes/beholdes.