Bemanning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon >

Bemanning

Funksjonsbeskrivelse

I dette bildet kan du estimere bemanning, honorar og tidsplan på revisjonsklienten (jfr handling område 7, planlegging)

 

Tabellen i midten av bildet henter fra en global liste i programmet, som gjelder for alle dine datasett, over de ansatte i din virksomhet.(Se Brukerinnstillinger)

Du oppretter medarbeidere på oppdraget på vanlig måte i tabellen, men hvis det mangler medarbeidere i oppslaget, må du legge de til i den globale listen.

 

Den globale listen

For å legge til nye navn i listen over ansatte, klikker du på maestroikonet øverst i venstre hjørne i bildet. Velg Innstillinger - Innstillinger Maestro Revisjon og klikk på fanen Medarbeidere. Her kan du legge inn medarbeidere.