Merket utskrift

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil-menyen >

Merket utskrift

Funksjonsbeskrivelse

I denne menyen finner man en oversikt over alle tilgjengelige utskrifter. Det er også mulighet for å skrive ut handlinger og arbeidspapirer på det enkelt revisjonsområde, men under "merket utskrift" finnes den eneste muligheten for å skrive ut fra flere områder samtidig. (Maestroknappen - Merket utskrift)

 

 

Utskriftsvalg

 

Skriv merkede

For å velge utskrifter, krysser man av for de utskriftene man ønsker. Ved å klikke på plusstegnet til venstre for hvert menypunkt/revisjonsområde, vil man få en oversikt over alle underdokumenter på  det aktuelle området. Det er mulig å velge de underdokumenter man ønsker å skrive ut på hvert område.

Når alle dokumenter man ønsker å ha med er merket, klikker man på ikonet "skriv merkede."

 

OBS! Det må være krysset av i avkrysningsfeltet på raden til det enkelte arbeidspapir i handlingsbildet, hvis en ønsker at arbeidspapiret skal være mulig å skrive ut under "skriv merkede dokumenter." (Se også hjelpefilen "Revisjonshandlinger")

 

Skriv gjeldende

Denne funksjonen virker slik at man kan skrive ut èn handling eller et arbeidspapir. Her skal man ikke krysse av, men markere det dokumentet man skal skrive ut. Ikonet "skriv gjeldende" blir ikke aktivt før en handling eller et arbeidspapir er merket.

 

Andre funksjoner

 

"Merk"- funksjonen

Dette valget gir en muligheten til å "merke alle" utskriftsmuligheter eller "fjerne alle avkrysninger." Det finnes også muligheter for å lagre de avkrysninger man har gjort, slik at neste gang man skriver ut arbeidspapirer på denne kunden vil avkrysningene være satt.

 

Skjul topptekst på arbeidspapirer

Hvis man på noen arbeidspapirer ikke ønsker toppteksten med arkivreferanser på utskriften, kan man gå inn i arbeidspapirmenyen på det enkelte revisjonsområde og huke av i avkrysningsboksen for å skjule topptekst.