Klientopplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Firma og eiere >

Klientopplysninger

Funksjonsbeskrivelse

Registrering av klientopplysninger er noe av det første du gjør i Maestro Revisjon. Årsaken er at opplysningene danner grunnlaget for det videre arbeidet med kunden. Det er riktignok ikke like mange knytninger fra klientopplysninger til resten av programmet som i Maestro Årsoppgjør, men det er nyttig å ha klientoppplysningene samlet på en plass. Klientopplysninger er inndelt i fire arkfaner. Disse er nærmere beskrevet nedenfor.

 

Import

Klientopplysningene kan importeres fra andre Maestro Datasett (Også Årsoppgjør og Klient). Klikk på importknappen øverst på siden. Se også nedenfor.

 

Arkfaner

 

Klientinformasjon

Her registreres klientens firmanavn, adresse m.m. Det er lagt inn en database for postnummer/poststed som automatisk finner det rette poststedet når postnummer oppgis. Opplysningene som legges inn her vil bli brukt på ligningsskjemaene ved utskrift og ved innsending til Altinn. Næringsadresse vil bli brukt i ligningsskjemaene og postadresse i selvangivelsen.

 

Selskapstype

Her velges selskapstype

 

Klientnummer

Her legges klientnummer inn.Funksjonen vil være aktuell for for blant annet revisorer og regnskapsførere

 

Stiftet

Denne datoen brukes blant annet for å fastslå om selskapet er nystiftet eller ikke.

 

Følgende avkrysninger er mulig å gjøre:

- Selskapet er avviklet i inntektsåret

- Selskapet er børsnotert/heleid av børsnotert

- Selskapet er mor i konsern

 

- Datasettet er avsluttet for dette regnskapsåret. Du vil da få en melding om at klienten er avsluttet når du går inn på klienten.

 

Selskapsopplysninger

 

Regnskapsperiode

Perioden regnskapet er ført for.

 

Personer

For å registrere en person til ønsket tittel i venstre kolonne (Daglig leder, Regnskapsfører eller andre), klikk på ønsket valg i venstre kolonne. Trykk så på knappen Velg person. Nå kommer du inn i personregisteret. Her klikker du på ønsket person (evt. oppretter denne først hvis personen ikke tidligere er opprettet) og klikker OK.

 

Snarvei til personregisteret

Hvis ønsket person ikke finnes der, klikk på knappen Opprett ny og du vil komme inn i personregisteret. Klikk på knappen Opprett ny person (F5), fyll inn det du ønsker og lukk skjermbildet. Merk ønsket person og klikk OK. Vedkommende vil nå stå oppført med tittel (f.eks. daglig leder).

 

 

Andre funksjoner

 

Skifte arkfane

Man kan også benytte tastatur for skifte til ønsket arkfane. Du skifter fane ved å holde Alt-tasten nede og trykke på den bokstaven på arkfanen som er understreket (for eksempel på arkfanen Klientinformasjon er K understreket).  Du skifter til denne arkfanen ved å trykke Alt + k.

 

Import

Import av klientopplysninger fra annet datasett kan gjøres ved å velge import på verktøylinjen. Du får da opp et bilde hvor du må definere området der de ønskede klientopplysninger ligger. For importer generelt, gjelder det at en må forsikre seg om at det datasettet det eksporteres fra har vært innlest i den samme versjonen av Maestro Årsoppgjør som det skal importeres til.