Personregister

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Firma og eiere >

Personregister

Funksjonsbeskrivelse

Å ha et sentralt personregister har den fordelen at man ikke trenger å registrere samme person-/selskapsopplysninger flere steder i programmet. Det vil si at det registreringsbildet du er inne i, kan hente disse opplysningene fra registeret.

 

Arkfanen Navn, adresse mm

For å opprette en person i registeret, trykker du på knappen Opprette (F5). I personregisteret fyller du inn alle personene/selskapene som har tilknytning til selskapet. Oversikten over alle opprettede personer og selskaper har du i venstre kolonne uavhengig av valgt arkfane.

 

Person-/selskapstype

Her registrerer du om det dreier seg om et selskap eller en person. Valget styrer om feltet Org.nummer eller Fødselsnummer blir synlig nedenfor.

 

Org.nummer/Fødselsnummer

For organisasjonsnummer og fødselsnummer ligger det inne en kontrollfunksjon. Legges det inn et ugyldig nummer, vil nummeret bli rødt.

 

Sted- og kommunesøk

Det er lagt inn søkefunksjoner for poststed, skattekommune og konto- og bostedskommune. Ved å dobbelklikke i feltene for postnummer eller kommune, kan du søke på postnummer eller kommunenummer og finne tilhørende poststed eller kommune. Funksjonene gjelder bare for norske kommuner og steder.

Høyreklikker du i Postnr./-sted, kan du kopiere Gateadressen inn i Postnummerfeltet. Samme muligheter ligger i kommunfeltene, skattekommune og Kontor-/Bostedskommune.

 

Utenlandske selskaper

Dobbelklikker du i feltet Land (kode/navn), får du en oversikt over land med tilhørende koder. Velger du en utenlandsk landkode, vil registreringsfeltet i personregisteret endre seg. Felter som Kontor-/bostedskommune og skattekommune faller bort og kontrollfunksjonen for organisasjons- og personnummer er ikke lenger aktiv.

 

Arkfanen Merknader

Du har mulighet til å legge inn merknader knyttet til hver enkelt person under arkfanen merknader. Disse opplysningene er kun til internt bruk.

 

Arkfanen Bruk

Under arkfanen Bruk får du en oversikt over hvilke steder i programmet opplysninger fra personregisteret er i bruk.

 

Andre funksjoner

 

Import av personregister

I knappemenyen øverst på siden finnes det muligheter for import av personregister fra et datasett i Maestro Årsoppgjør, Maestro Revisjon eller Maestro Klient.