Feilsammendrag

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon >

Feilsammendrag

Funksjonsbeskrivelse

Bildet viser et sammendrag av registrerte feil oppdaget under revisjonen fordelt på handlinger, under forutsetning av at du registrerer feilene i handlingsbildet. Feilene kan også registreres manuelt i dette bildet, men da knyttes den ikke til handlingen feilen er funnet i.

 

Integrert løsning med Maestro Årsoppgjør

Feilkorrigeringene kan også overføres til sammendrag av feil i Maestro Årsoppgjør. Overføringen gjøres enklest ved å åpne datasettet til kunden i Maestro Årsoppgjør samtidig som Revisjonssettet er åpent. Velg import og Hent fra Maestro Revisjon (i Maestro Årsoppgjør). Nå vil de linjene i sammendrag av feil som du har merket Korrigert overføres til tilleggsposteringer i Maestro Årsoppgjør.

 

 

 

Nederst i skjermbildet oppsummeres registreringene i en tabell.