Tastatursnarveier

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Appendix >

Tastatursnarveier

Generelle tastatursnarveier

F5

Oppretter

F6

Sletter

F10

Utskrift

F11

Gir mulighet for å søke etter bilder i programmet (anbefales for dem som vil unngå museklikk)

Ctrl+F1

Fjerner/Viser knapperaden øverst i bildet.

Ctrl+F4

Lukker bildet du er inne i

+/-

For å åpne/lukke nedtrekksmenyer (for eksempel virksomhetsbildet)

Ctrl+c

kopier

Ctrl+a

Merk alle        

Ctrl+v

Lim inn

Ctrl+z

Angre tekst

Alt

Når alle bilder er lukket, men du ser menyen i revisjonsprogrammet, kan du trykke på alt-knappen.  Nå får du hint i menyen for tastatursnarveier.

Space

Huker av i avkrysningsfelt, når markøren står i feltet.

Alt+s

Signere dokumenter med dato og sted for utarbeidet.

Alt+i

Signere dokumenter dato og sted for Godkjent.

Ctrl+H

åpner dokumentheaderdialog

Tastatursnarveier i handlingsbildet

Ctrl+R

Rediger handling i notisblokk

Ctrl+G

Marker handling som påbegynt (av/på)

Ctrl+I

Handling aktuell (av/på)

Alt+Pil opp

Flytt handling opp

Alt+Pil ned

Flytt handling ned

Alt+F1

Snarvei til område-/klasseoppslaget øverst i bildet.

Alt+F2

Snarvei til transaksjonsklasseopppslget øverst i bildet.

Space

Dagens dato i datofeltet

Ctrl+P

Marker handling for gjennomgang av partner (av/på)

Ctrl+S

Lagre tekst i kommenarfeltet på handlinger

Ctrl+Q

Endre fokus mellom handling til arbeidspapir

Ctrl+Enter

Åpne arbeidspapir

Ctrl+D

Legg til arkivreferanse

Alt+Pil opp

Flytt handling opp innenfor en gruppe

Alt+Pil ned

Flytt handling ned innenfor en gruppe

Ctrl+F2

Bestemme filter

Ctrl+F3

Flere funksjoner

Ctrl+F5

Sett inn arbeidspapir

Shift+Ctrl+F5

Legg til fra aktive arbeidspapirer

 

 

Konklusjonsbildet

Tab

Flytter markøren mellom de ulike delene av skjermbildet

Pil opp/ned

Flytter markøren innenfor den enkelte delen av skjermbildet

Alt+Pil opp

Flytt ISA-moment opp

Alt+Pil ned

Flytt ISA-moment ned

Revisjonsområder

Space

Gir dagens dato og signatur (i underskriftskolonnen)

Risikovurdering

Ctrl+G

Gå til handlinger (for aktuell risikovurdering,transaksjonsklasse etc)