Systeminnstillinger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Appendix >

Systeminnstillinger

Oppstartsparametre og INI-filer

Alle Maestro-produktene styres og konfigureres ved hjelp av oppstartsparametere. De kan enten spesifiseres på kommandolinjen eller legges i konfigurasjonsfiler (INI-filer).

 

Oppstartsparametre angis med /<parameter:verdi> i kommandolinjen.

Videre vil parametere på kommandolinjen overstyrer parametere fra brukerens ini-fil som igjen overstyrer innstillinger fra programmets INI filen.

 

Parameterne skiller ikke på store og små bokstaver.

 

Bruk av felles datakatalog.

For å identifisere hvem som benytter hvilke datasett anvendes flerbruks-funksjonen (settes opp i innstillingene), slik at man får et loginbilde ved oppstart av programmet.

 

/DKAT:<katalog>

Angir hvilken katalog systemet skal benytte som datakatalog. Ved å angi denne parameteren på kommandolinjen tvinges systemet til å benytte denne katalogen ved oppstart.

 

/CONFIG:<katalog>

Aktuelt dersom man har flere grupper av brukere med separate lisenser, eller kjører programmet fra et skrivebeskyttet område.

Her legges/opprettes følgende filer:

       · IDM ( lisensfil )

       · INI filene

       · NETTVERK.MIF ( hvem som er logget inn, og hvilket datasett de benytter )

       · MAS.MOS ( Maestro Offentlige Satser )

 

Eksempel på kommandolinje i snarvei

       C:\programfiler\mas\mas.exe /Config:c:\mas\brukere\ /B:Ole

Der Config katalog er c:\mas\brukere\

Brukernavn er Ole ( Logges automatisk inn når angitt på kommandolinjen )

 

Merk!

For Citrix Published Applications, kan programikonet forsvinne fra oppgavelinjen og man må benytte Alt-Tab for å finne igjen programmet. Følgende må registreres i registret:

 

For Maestro Årsppogjør

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI\TMasHovedForm]

"ClassName"="TMasHovedForm"

"Type"=dword:00000080

 

For åpningsbildet

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI\TMasStartForm]

"ClassName"="TMasStartForm"

"Type"=dword:00000080

 

For Maestro Revisjon

For Maestro Revisjon byttes TMasHovedForm og TMasStartForm ut med hhv TRevMetHovedform og TRevMetStartForm.

 

For Maestro Konsernregnskap

For Maestro Konsernregnskap byttes TMasHovedForm og TMasStartForm ut med hhv TConcertoHovedForm og TConcertoStartForm.

 

 

Bruk av deponifunksjonen

Dersom man ønsker et sentralt lagringssted og kontroll over hvem som arbeider på hvilke datasett benyttes deponifunksjonen. Dette kan være ved at man tar med seg datasett på en bærbar PC for å arbeide ute i felten, for senere å legge de tilbake i deponiet når man er ferdig.