Momenter til konklusjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Appendix >

Momenter til konklusjon

Alternative tekster

Det er nå muligheter til å hente alternative tekster til noen av momentene i veiviseren. Disse momentene er beskrevet med tall i venstre marg. Dvs. hvis det står 1/2, er dette den ene av i alt to alternativer. Bruk de blå pilene i bildet til å bla mellom alternativene. Veiviseren tar med seg det alternativet du har oppe i skjermbildet når du klikker Fullfør, forutsatt at det er huket av i feltet Velg. Videre redigering av disse tekstene gjøres etter fullføring av veiviser.

Alternativene er tatt med som forslag til tekst for tilfeller der det er avvikende konklusjon på momentet.

 

Ikke aktuell

Huker du av for ikke aktuell (og Velg), vil momentet bli lysgrått i skjermbildet etter at veiviseren er avsluttet. I utskriften av konklusjonsbildet vil de ikke aktuelle momentene vises i en liste over ikke aktuelle etter de ISA-momentene som er aktuelle.