Versjon 20.01.00

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Programversjoner 2021 >

Versjon 20.01.00

Maestro Revisjon 2021 versjon 20.01.00

Dato 22.03.2022

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

Revisjonshandlinger

Filteret for Vis kun ikke utførte handlinger er nå aktivt igjen.

Dersom man benyttet funksjonen for Sett dato på alle handlinger og deretter tømte datofeltet på en handling, ble dato '30.12.1899' vist. Dette er nå rettet.

 

Øvrige endringer

Det er gjort ytterligere noen mindre tekniske forbedringer.