Versjon 20.00.00

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Programversjoner 2021 >

Versjon 20.00.00

Maestro Revisjon 2021 versjon 20.00.00

Dato 31.08.2021

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

Revisjonshandlinger

Etter kundeønsker er det nå lagt til mulighet for et ekstra signeringsfelt i revisjonshandlinger, statusoversikt, revisjonsområder, konklusjon og partnermodul. Det nye feltet er tiltenkt selskaper som benytter et managerledd i revisjonen. Valget finner du under Andre funksjoner og menypunktet To signaturer. Valget lagres for det enkelte datasett. Verdt å merke seg er at valget egentlig bare er et filter som kan skrus av og på uten at registeringer går tapt.

Enkelte har opplevd at markøren hoppet mens de skrev i revisjonshandlinger. Dette er nå forbedret.

Visninger av risiko under planlegging hvis handlingen er koblet til flere risikomomenter er forbedret.

Flervalg er lagt til for mange funksjoner i arbeidspapirdelen av revisjonshandlinger-bildet. Det vil si at man nå for eksempel kan velge flere dokumenter samtidig og sende disse til signering eller slette dem med ett klikk.

Noen har opplevd at arbeidspapirer tilknyttet en handling i visse tilfeller så ut til å forsvinne, og først dukket opp når man klikket seg ut og inn av handlingen. Dette skal nå være løst.

 

Vesentlighet

Det er lagt til mulighet for å vise fjorårskolonne for initielle verdier ved fastsettelse av vesentlighet.

 

Saldobalanse

Det er nå mulig å importere saldobalanse fra SAF-T.

Filter for Ikke vis konti med bare nullverdier i synlige kolonner er lagt til.

 

Arbeidspapirer

Det er lagt til kolonne for status på e-signering.

Det er laget mulighet for å sortere i kolonnene.

 

E-signering med Signant

Det er gjort forbedringer av funksjonalitet for e-signering både fra Signatursenter og fra Arbeidspapir-bildene.

 

Konklusjon

Visning av status på oppfølgingsnotat i siste kolonne i bildet Sammendrag av avvik er forbedret.

 

Partnermodul

Valget Signer alle revisjonshandlinger har nå fått et ekstra valg for om man vil overskrive eksisterende signaturer.

 

Nøkkeltall

Summering av ekstraordinære kostnader er forbedret.

 

Utskrift

Det er gjort forbedringer i topp- og bunntekst flere utskrifter.