Programversjoner 2020

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Programversjoner 2020

Maestro Revisjon 2020

22.03.2021: Versjon 19.01.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

17.12.2020: Versjon 19.01.06. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

14.09.2020: Versjon 19.01.01. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

18.08.2020: Versjon 19.00.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.