Versjon 19.01.00

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Programversjoner 2020 >

Versjon 19.01.00

Maestro Revisjon 2020 versjon 19.01.00

Dato 22.03.2021

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

Arkivering

I henhold til Revisorloven §9-9 sjette ledd kreves det at revisor, senest 60 dager etter at revisjonsberetningen er avgitt, skal sammenstille og stenge oppdragsdokumentasjonen for endring.

For å etterleve revisorloven har vi opprettet et nytt skjermbilde i programmet som heter Arkivering. Du finner bildet under fanen Revisjon eller i venstremenyen.

I bildet angis dato for revisjonsberetning og arkiveringsdato. Nederst i bildet finner du en logg.

Loggen vil starte å løpe etter at arkiveringsdato er satt. Blir ikke arkiveringsdato satt innen 60 dager, vil uansett loggen settes i gang etter fristens utløp.

Det vil også komme ulike advarsler ved åpning av datasett basert på hvilket tidspunkt datasettet åpnes i forhold til arkiveringsfristen.

Videre kontroll over datasettene med hensyn til uautorisert tilgang overlater vi til dere. Vi anbefaler likevel at arkiverte datasett lagres på et sikkert lagringssted hvor kun få utvalgte har tilgang.

 

Veiledning

Koblinger til noen ISA-standarder er oppdatert.

 

Arbeidspapirer

Referanse til kundekontroll skal nå fungere.

 

Utskrifter

PDF-utskrift av nøkkeltall er forbedret