Versjon 19.00.06

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Programversjoner 2020 >

Versjon 19.00.06

Maestro Revisjon 2020 versjon 19.00.06

Dato 17.12.2020

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

Det er gjort følgende endringer i denne versjonen.

 

Lesing av pdf-dokumenter

Noen kunder har hatt problemer med bruk av enkelte pdf-dokumenter som inneholder spesielle tegn i filnavnet. Dette skal nå være løst.

 

Åpning av datasett

Det har forekommet problemer med åpning av enkelte datasett. Problemet skal nå være løst.