Versjon 19.00.01

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Programversjoner 2020 >

Versjon 19.00.01

Maestro Revisjon 2020 versjon 19.00.01

Dato 14.09.2020

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

Det er gjort noen mindre forbedringer og rettelser i denne versjonen.

 

Kundekontroll

Problemer med lagring av tekst i kommentarfelter ved bytting av skjermbilde er utbedret.

 

Det er nå laget en funksjon for å kunne velge å vise kommentarfelter i kundekontroll selv om svaret er nei på spørsmålene i skjermbildet.

Valget finner du i knapperaden i toppen av skjermbildet.

 

Det er lagt til flere knapper i knapperaden for arbeidspapirer i kundekontroll. Disse finnes fra før i andre skjermbilder.

 

Dra og slipp av dokumenter til kundekontroll er forbedret.

 

Vesentlighet

Det er lagt til et valg for tilbakestilling av tabellen "Beregning" under andre funksjoner i skjermbildet for vesentlighet.

Funksjonen benyttes kun i spesielle tilfeller.