Delingssenteret

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt > Delingstjenesten >

Delingssenteret

RevisjonMlogo

Delingssenteret

MRevisjonlinje4

Delingssenter

 

Aktiver deling i Revisjon ved å slå på delingstjenesten. Klikk på "Del" øverst i høyre hjørne og "På"-knappen:

image2077513410

 

Deling og henting av data kan styres gjennom delingssenteret eller direkte i skjemaene en jobber i, dersom disse har delingsfunksjonen. Først må du sette opp deling i det ene datasettet for deretter å hente data i det andre. Bruk image1005640703 image843882886knappene for å dele eller hente oppdatert data, eller lukk og åpne skjema for å se oppdateringer ved behov.

 

Du kan også dele eller hente data automatisk. Dette avhenger av at automatisk oppdatering er slått på. Se bilde under.

image102381361

 

I fanen logg kan du holde en oversikt over det som har blitt delt av data.

 

Les de andre temaene hvis du vil vite mer om hvordan man setter opp deling og henter data i de ulike skjermbildene.

 

 

 

Sikkerhetsinnstillinger

 

Sikkerhetsinnstillingene kan justeres etter ønske. Engangskoden har ingen krav til hvor mange siffer det skal være. Varigheten på forespørsel vil si hvor lenge engangskoden er gyldig til bruk. Engangskoden benyttes bare en gang for å godkjenne og koble sammen data mellom to forskjellige datamaskiner. Hvis du setter opp deling mellom to datasett på en og samme datamaskin trenger du ikke å bruke engangskoden. Brukeren bestemmer selv lagringstiden for dataene i nettjenesten.

 

 

Problemer med delingstjenesten?

 

Hvis du opplever problemer med overføringene i delingstjenesten, kan et tips være å fjerne alle koblinger/data under Avansert i delingssenteret og prøve å koble opp på nytt.

 

clip0006