Delingstjenesten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt >

Delingstjenesten

Delingstjenesten er en nettjeneste som gjør det mulig å dele data mellom datasett. Det er lagt inn til bruk i følgende tilfeller: Saldobalanse og regnskapsdokumentasjon fra årsoppgjør til revisjon, deling og henting av arbeidspapirer mellom klienter i Maestro Revisjon, henting av dokumentsett fra Årsoppgjør til Revisjon, posteringer fra feilsammendrag fra Revisjon til Årsoppgjør. Delingstjenesten vil bli utvidet med mulighet for deling av flere data etter hvert.

 

Live oppdatering gjør det mulig å jobbe samtidig i flere datasett. Det vil si at data blir automatisk overført. Ved ønske kan man slå av den automatiske oppdateringen, teste eller gjøre endringer for deretter å oppdatere manuelt eller skru på automatisk oppdatering.

 

Hvis du vil finne ut mer om deling av data, kan du se disse emnene:

 

Delingssenteret

Henting av saldobalanse og regnskapsdokumentasjon fra Årsoppgjør

Deling og henting av arbeidspapirer mellom klienter i Maestro Revisjon

Hente rettighetshavere fra aksjonærer i Årsoppgjør

Hente dokumentsett fra Årsoppgjør

Deling av posteringer fra feilsammendrag i revisjon til tilleggsposteringer i Årsoppgjør