Deling av posteringer fra feilsammendrag i revisjon til tilleggsposteringer i Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt > Delingstjenesten >

Deling av posteringer fra feilsammendrag i revisjon til tilleggsposteringer i Årsoppgjør

RevisjonMlogo

Deling av posteringer fra feilsammendrag i revisjon til tilleggsposteringer i Årsoppgjør

MRevisjonlinje4

 

Steg 1

Slå på delingstjenesten i Årsoppgjør og Revisjon for de datasettene du ønsker å dele data med. Dette kan gjøres ved å klikke på "Del" øverst i høyre hjørne og deretter "På"-knappen.

image961417197

 

 

Steg 2 - Revisjon

Fyll ut sammendrag av feil

Trykk på "Delingstjeneste" øverst i menyen og «Legg til tilkobling»

Hvis du ikke allerede har lagt inn mottaker i personregister kan du gjøre det ved å trykke på «Velg fra personregister» og «opprett ny». Merk: du kan også skrive org.nr manuelt i feltet til venstre uten å legge til i personregisteret ved hjelp av høyreklikk og «legg til».

 

image1244186019

 

I neste bilde kan du sette opp en engangskode mottakeren skal benytte ved godkjenning av delingsforespørsel og velg varigheten på forespørselen. Varigheten på forespørsel vil si hvor lenge engangskoden er gyldig. Mottaker trenger bare å bekrefte med engangskoden en gang. Engangskoden brukes bare hvis tilkoblingen gjøres mellom to ulike datamaskiner. Engangskoden har ingen krav til hvor mange siffer det skal være. Klikk deg videre og bekreft. Data er nå delt og ligger i dellingstjenesten.

image1171549235

 

Steg 3 - Årsoppgjør

Gå inn på tilleggsposteringer i Årsoppgjør. Hvis automatisk oppdatering er slått på vil du kunne se at tabellen blir fylt ut automatisk. Hvis ikke kan du trykke på "Hent fra delingstjeneste" øverst i menyen og deretter "Hent oppdatering".