Årsskifte

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt >

Årsskifte

Funksjonsbeskrivelse

Før hvert årsoppgjør skal det tas årsskifte i Maestro Revisjon. Etter årsskifte betraktes alle handlinger som ikke utført.

 

Hvordan utføre årsskifte

Årsskifte utføres i åpningsbildet. Merk ønsket datasett og høyreklikk (eller velg Datasett i hovedmenyen). Velg deretter årsskifte.

 

Hva skjer ved årsskifte

Etter å ha foretatt årsskifte på ønsket datasett skjer følgende:

Alle handlinger får flagg. Flaggene betyr at handlingene ikke er bearbeidet i årets revisjon.

Dato for utført i venstre kolonne forsvinner fra alle handlinger. Når dato legges inn her forsvinner handlingen fra oversikten over ikke utførte handlinger.

Utarbeidet dato for handlinger og signatur vil bli liggende, mens godkjent dato og signatur forsvinner.

Utarbeidet dato og godkjent dato for tilknyttede dokumenter blir liggende.

Alle kommentarer og tilknyttede dokumenter fra fjoråret blir liggende.

 

Se hjelpefilen Status revisjonshandlinger for nærmere fspaint

orklaring om hvordan systemet for utførelse signering og godkjenning fungerer.