Åpningsbilde

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt >

Åpningsbilde

Funksjonsbeskrivelse

Åpningsbildet, er det første bildet som møter når du går inn i Maestro Revisjon. Bildet viser klienter i gjeldende datasettkatalog. I hovedmenyen øverst i skjermbildet finnes det seks menyvalg:

 

hmtoggle_arrow1Fil
hmtoggle_arrow1Datasett
hmtoggle_arrow1Vis
hmtoggle_arrow1Oppsett - datasettdeponering
hmtoggle_arrow1Oppsett - Datakatalog

 

Arkfane Skriver                                                                                                                                            

Her defineres standardskrivere som brukes i programmet. Programmet vil hente inn standardskriveren fra windows og sette denne inn som hovedskriver, hvis man ikke velger en annen skriver.

 

Hjelp

Her ligger brukermanualen for programmet

Brukerinformasjon

Her finnes lisensopplysningene om deg som bruker.

Versjonsnotat

Her ligger et skriv om hva som er gjort fra versjon til versjon

 

Supportforespørsel på epost

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, så send det gjerne videre til Maestro Soft. Er det et datasett du har problemer med, så svar ja til at valgt datasett skal sendes med som vedlegg. Maestro sin e-postadresse kommer opp automatisk.

 

Spørsmål og svar på internett

De spørsmålene som har blitt stilt oftest ligger ute på hjemmesiden vår med svar på.

 

Om Maestro

Her kommer noen opplysninger om programleverandøren. Her står internettadresse, telefonnummer og adresse. Hvilket versjonsnummer man har, står også her.