Redigere arbeidspapir

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt >

Redigere arbeidspapir

Funksjonsbeskrivelse

Redigeringsverktøy for enkle arbeidspapirer.

 

Bruk

Den interne editoren for RTF dokumenter benyttes på samme måte som andre redigeringsverktøy, men er raskere å åpne i programmet og kan integrere utskrifter i Merket utskrift.

 

Substitusjonsfelter

Spesielt for den interne editoren er mulighet for bruk av substitusjonsfelter. Dette er felter som kan hente verdier fra ulike steder i programmet og som automatisk oppdaterer dokumentet med gjeldende verdi. Substitusjonsfeltet vises enten som representativ tekst (som <<Revisor Underskrift>> i bildet over), eller som faktisk verdi. Du kan veksle mellom disse visningene under Vis menyen.

 

Opprette

For å opprette et substitusjonsfelt, må du først velge plassering i bildet. Klikk i skjermbildet slik at markøren blir stående der du ønsler å ha feltet. Klikk så på knappen "Sett inn felt" og velg hvor du vil hente opplysninger fra i boksen feltegenskaper.

 

Redigere

Hvis det allerede er opprettet substusjonsfelter i skjermbildet, ligger det tekst med røde klammer rundt (jfr over). Disse kalles substitusjonsfelter.

Disse feltene henter informasjon fra Klientopplysningsbildet i programmet. De blir oppdatert løpende hvis det gjøres endringer i klientopplysningene. Med knappen "Vis felt verdier" (arkfanen Fil) kan du skifte mellom å vise kodene fra substitusjonsfeltene og de verdiene som overføres ved hjelp av kodene. Utskriften som skrives ut vil uansett vise verdiene.

For å vise feltegenskapene plasseres markøren før feltet (som vist i bildet før feltet <<Revisor Underskrift>>). Nå kommer det opp en boks hvor du kan se og redigere Feltegenskaper (jfr avsnittet "Opprette" over).