Oppfølging

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt >

Oppfølging

Funksjonsbeskrivelse

I menyen øverst på siden finnes det et ikon som er gitt hintet "oppfølgingsnotat." Her kan man gjøre løpende notater i revisjonen. Bildet er tilgjengelig fra alle bilder i programmet. Tanken er at man skal ha mulighet til å kunne sette status for hvert enkelt oppfølgingsmoment. Valgene for oppfølgingsstatus er «I år», «neste år» og «avsluttet». Programmet vil minne deg på saker som ikke er fulgt opp i oppsummeringspanelene andre steder i programmet. Ved årsskifte vil status «neste år» bli endret til «i år».

 

Notatet kan opprettes direkte i oppfølgingsnotat-bildet, eller du kan opprette/koble direkte fra handlingsbildet eller avvik i konklusjonsbildet, slik at det opprettes en kobling til den aktuelle handlingen. Når koblingen er opprettet, kan du gå direkte fra oppfølgingsbildet til gjeldende handling eller avvik ved å dobbeltklikke på koblingen nederst i venstre hjørne i skjermbildet.

 

Delt datasett

Endringer i oppfølgingsnotat i reservert datasett vil nå lagres ved henting tilbake til hovedsettet.

Det er laget et system som gjør at man ikke skal kunne redigere samme notat i hovedsettet og det reserverte datasettet samtidig. Notater som ikke kan endres er merket «Ikke reservert» og vil ikke kunne redigeres.

For at et notat skal være tilgjengelig for redigering i det reserverte datasettet, må notatet før reservering ha vært koblet til en handling som nå er blitt reservert (Dette notatet vil nå ikke være redigerbart i hovedsettet). Du kan også fritt opprette nye notater i det reserverte datasettet. Nye notater vil tas med tilbake til hovedsettet.

I hovedsettet kan du redigere alle notater som ikke er reservert i det reserverte datasettet. Her kan du også opprette nye notater.