Utskrifter fra Maestro Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon > Statusoversikt >

Utskrifter fra Maestro Årsoppgjør

I Årsoppgjør:

- Eksporter fil fra merket utskrift. Funksjonen finner du i merket utskriftbildet i Maestro Årsoppgjør, under knappen Flere funksjoner.

- Velg de utskriftene du vil eksportere og velg Eksporter valgte utskrifter under Flere funksjoner knappen. Merk deg hvor du lagrer filen.

 

I Revisjon:

- Velg hvilken fil du skal hente.

- Nå kan du velge hvilke av dokumentene du vil ha som arbeidspapir.

- Klikk på Importer.

- Nå vil dokumentet/dokumentene legge seg som arbeidspapair(er) under den handlingen du står i.