Arkivering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon >

Arkivering

I henhold til Revisorloven §9-9 (6) kreves det at revisor skal sammenstille og stenge oppdragsdokumentasjonen for endring senest 60 dager etter at revisjonsberetningen er avgitt .

Maestro sin forståelse av denne bestemmelsen er at revisorene skal kunne vise at de ikke har endret/lagt til ny dokumentasjon etter de 60 dagene, evt. at det kan spores at revisjonsfilen er endret og det er dokumentert hvorfor. Funksjonaliteten i dette skjermbildet hjelper revisor med å etterleve dette kravet.

 

I bildet angis Dato for revisjonsberetning og arkiveringsdato (Bekreft arkivering). Dato for revisjonsberetning hentes automatisk fra Partnermodul eller kan angis manuelt.

Når man trykker på knappen Bekreft arkivering, opprettes en signatur med dato. Dette er tenkt som revisors dokumentasjon på at revisjonen av den finansielle informasjonen til kunden er fullført/ferdigstilt, og (hvis revisjonsselskapet har en slik rutine) bekreftelse på at en kopi av endelig datasett er lagret et sikkert sted.

 

Nederst i bildet er det en logg. Her loggføres utførte endringer i revisjonen, og den vil starte å løpe etter at arkiveringsdato er satt. Blir ikke arkiveringsdato satt innen 60 dager etter avgitt revisjonsberetning, vil uansett loggen settes i gang etter denne fristens utløp. Hvis datasettet åpnes etter arkiveringsdato, dukker det opp et varsel som sier at fullføring er bekreftet og at evt. endringer som gjøres blir loggført. Det blir ikke loggført om datasettet kun åpnes og lukkes.

 

Knappen for Bekreft arkivering har ingen annen teknisk funksjon enn at den fungerer som signering og setter et starttidspunkt for loggføring av evt. endringer i datasettet. Videre kontroll over datasettene med hensyn til uautorisert tilgang overlates til revisor. Vi anbefaler likevel at en kopi av fullførte datasett lagres på et sikkert sted hvor kun få utvalgte har tilgang. Vi anbefaler dette for revisorer som ønsker en ekstra sikkerhet for at det alltid ligger en versjon av datasettet som er "urørt" etter fullført revisjon, som man i ettertid kan hente fram ved behov, feks. ved kvalitetskontroll. En slik "arkivering"/lagring er ikke mulig å gjøre i et datasett som er åpent, det må utføres på et lukket datasett (komprimert mappe). Feks. kan revisor, rett etter at arkivering/fullføring er bekreftet med signatur og dato, lukke datasettet og lage en duplikat som lagres i en mappe hos revisjonsselskapet med mer begrenset tilgang enn den mappen hvor datasett vanligvis lagres. Dette er opp til revisjonsselskapet selv å styre.