Generell risiko

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon >

Generell risiko

Revisor må identifisere risikoer i prosessen med å opparbeide seg en forståelse av foretaket og dets omgivelser

 

Husk at planleggingen og risikovurderingen må oppdateres løpende etter hvert som revisjonen utføres. Eventuelle vesentlige endringer som er blitt foretatt i løpet av revisjonsoppdraget må dokumenteres.

 

I Maestro Revisjon er risikovurderingen delt inn i generelle og spesifikke risikoforhold. Spesifikk risiko er risiko knyttet direkte til linjer/forhold i regnskapet, mens den generelle, mer overordnete risikoen, omhandler rammebetingelse, kompetansen, rutinene i selskapet m.m. I dette bildet registrerer du de generelle risikoforholdene og knytter dem til din videre handlingsplan i revisjonen.

 

 

 

NB! Et lite tips. Ønsker du å finne ut hvor et spesielt tema er nevnt i standardene, kan du søke på dette i temaet i standardoppslaget.

- Klikk på en av knappene "RS-innhold" eller "Må-punkter."

- Velg så arkafanen søk i venstre del av skjermbildet.

- Skriv inn søkeordet og klikk på "Start søk"

- Under Velg emne vil du nå få opp dine treff.

- Dobbelklikk på ønsket treff/ standard. I skjermbildet vil du nå få opp ønsket standard med søkeord uthevet i teksten.