Virksomheten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon >

Virksomheten

Funksjonsbeskrivelse

Beskrivelse av virksomheten er et generelt dokument som bygger på ISA 315.

 

Skjermbildet

Skjermbildet gir muligheter for å opprette avsnitt og gruppeoverskrifter. Ellers er dette rene tekstfelter hvor det kan skrives fritt. Det er også laget en mal med momenter som kan hentes med Importveiviser.

Opprettelse av avsnitt og gruppeoverskrifter gjøres ved å klikke på knappen som er utformet som et hvitt ark til venstre i menyen øverst i bildet.

Det gis også mulighet for å legge til vedlegg/arbeidspapirer til dokumentet. Ved opprettelse vil disse dokumentene også automatisk bli liggende som vedlegg på område 7 under handlingen "Foreta beskrivelse av virksomheten og kartlegg eksterne og interne forhold." (Dokumenter som opprettes under nevnte handling på område 7 vil også vises i Virksomhetsbildet).

 

Overføre risikomoment

Hvert enkelt avsnitt kan overføres som eget moment til risikovurderingen. Klikk i venstre marg ved det avsnittet du vil overføre og klikk på knappen Koble til risikoforhold. Overskriften til momentet vil nå kopieres til Generell risikobildet. Her er det kun meningen at du skal overføre avsnitt i de tilfellene du avdekker risiko.

 

hmtoggle_arrow1Importveiviser